čtvrtek 10. července 2014

Výzva občanů a podnikatelů obecnímu úřadu v Pecce a Dopravní komisi při MÚ v Nové Pace.

Koncem června jsme po dohodě se sousedy z náměstí i okolí inicioval podpisovou petici, která si klade za cíl zklidnit neukázněné řidiče, kteří Peckou projíždějí, ale i místní závodníky. Výzvu podepsalo během necelého týdne 10% občanů Pecky i návštěvníků.
Výzva byla oficielně předána starostce Pecky Haně Štěrbové, doporučeně zaslána na MÚ v Nové Pace a na vědomí SÚSKHK a Polici Jičín.

text petice:
Výzva občanů a podnikatelů obecnímu úřadu v Pecce a Dopravní komisi při MÚ v Nové Pace.
Tímto níže podepsaní občané a podnikatelé vyzívají Obecní úřad v Pecce a Dopravní komisi v Nové Pace řešit zklidnění dopravy na Peckovském náměstí a přilehlých ulicích.
Důvodem je nebezpečná situace při přecházení vozovky, která protíná náměstí a přilehlé ulice. A to od parkoviště u hradu až po křižovatku u pošty a dále ke škole. Nejnebezpečnějším úsekem je nepřehledné místo mezi hotelem Koruna a prodejnou potravin v čp 13, kde není absolutně možné bezpečně přejít. Podobná situace je mezi autobusovou zastávkou na náměstí a průjezdem směrem ke kostelu.
V posledních letech se zvýšil pohyb chodců na náměstí, kteří zaparkují na parkovišti a jdou si koupit zmrzlinu, či nakoupit do galerie Kredum, Pohádkového muzea a potravin.
Také v domech na této straně náměstí je mnoho dětí, které musí každý přecházet cestou do školy či školky.
Nebezpečné je i přecházení a chůze chodců po silnici od  „Desatera“ do náměstí a zpět. Také někteří turisté směřující pěšky k hradu, kteří zaparkovali na náměstí, jsou po kraji nepřehledné silnice.
Situace je daná jednak celkovou nepřehledností tohoto úseku komunikace, absencí, respektive ne připomenutím snížené rychlosti a také bezohledností řidičů motorových vozidel i cyklistů. Zmíněné snížení rychlosti je u parkoviště u hradu a mělo by platit v celém úseku, ale většina řidičů to za první neznačenou křižovatkou již ignoruje. Nicméně samotné doplnění dopravní značky tuto situaci nevyřeší. Adekvátní způsob je doplnění dopravního značení a začlenění aktivní i pasivní ochrany chodců. Zejména přechodů, ostrůvků pro chodce, retardérů či výstražného radaru apod.
Možným a funkčním řešením by bylo zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s předností v jízdě směrem k hradu. Tím by chodci dostali bezpečný rozhled do vozovky a shora jedoucí řidiče by to donutilo snížit rychlost a zúžení se vyhnout.
Tímto Vás žádáme, abyste náš návrh projednali a nebezpečnou situaci co nejdříve vyřešili.
Níže podepsané zastupuje Hynek Kalista V Pecce dne 17.6.2014

podpisové archy: 

Žádné komentáře:

Okomentovat