čtvrtek 10. července 2014

10.7.2014 jednání na OÚ k výzvě občanů

Ve čtvrtek 10.7.2014 jsme byl pozván na 16h na obecní úřad, kde se konalo jednání svolané k Výzvě občanů (viz předchozí příspěvek).

Jednání byli účastni:
Starostka - Hana Štěrbová
Místostarosta - Jaroslav Mikulka
Členové rady - Ing. Michal Drábek, František Pavlíček a RNDr. Věra Pavlová 
Projektant Ing. Vladimír Janda
a já jako iniciátor petice.

Jednání probíhalo v konstruktivní atmosféře, kdy byly prodiskutovány různé varianty a možnosti dopravních opatření, které by mohly vést ku zklidnění dopravy a větší bezpečnosti na silnicích i okolo nich.
Jako technicky nemožná se ukázala varianta omezovacích ostrůvků (zúžení vozovky na 1 jízdní pruh) u vjezdů do náměstí. 
Naopak návrh přechodu pro chodce je reálnou cestou. Také doplnění dopravního značení v úseku od parkoviště u hradu a po restauraci Pod hradem.

Výsledek tohoto jednání.
Obec podpořila myšlenku a nutnost dopravních opatření a zadala přítomnému projektantovi vypracování studie. 
- doplnění značek omezujících rychlost na 30km/h u křižovatky na Desateru, při vjezdech do náměstí, u obecního úřadu a z obou stran u příjezdů k základní škole.  
- dále bylo zadáno vyprojektovat přechod pro chodce ve středu náměstí, tj cca v místech mezi kašnou a čp 10.
- bylo také správně řečeno, že by si někteří místní občané měli uvědomit, že se  obci nejezdí nad 50km/h - je to zkrátka o lidech

Bohužel podobné projekty nejsou zrovna levnou záležitostí a je otevřenou otázkou, kdo to zaplatí. Doufám, že se zdroje financí najdou, protože také by mohlo být jednou pro někoho pozdě.

Byl také stanoven termín další schůzky, která bude svolaná do 30.9.2014. Do této doby má být vypracovaná studie dopravních opatření.

Osobně to vidím tak, že můžu být rád, že se s tím obec začala zaobírat, ale bude stát ještě velké úsilí, než se něco změní.
Mrzí mne na tom i to, že že se tady kola otáčí hodně pomalu. Když bych takhle podnikal, tak ještě nemám ani živnostňák :-(


2 komentáře:

  1. Musím říct, že jako člověk, který se dopravě věnuje už více než osm let, jsem celkem rád, že věci jako jednosměrný provoz, ostrůvky či retardéry úřad městyse zavrhl. Ani na hlavní silnici vedoucí přes naše městečko není taková hustota provozu, která by dosahovala takových výší, aby takové, velice zásadní změny, musely být aplikovány. Směrové uspořádání této komunikace navíc ani nedovoluje dosahovat projíždějícím vozidlům tak vysokých rychlostí. Myslím, že problémy jsou jinde, např. v parkování vozidel v zákazu stání v prostoru autobusové zastávky, kdy pomalu ani nemají autobusy kam zajíždět a spousta dalších. Přechod pro chodce je určitě vítaný, bohužel pochybuji, že například obyvatelé Desatera, a domů nad nimi budu přechod vedoucí od kašny kolmo na vozovku používat. Opatření především odčerpají spoustu finančních prostředků (přechod není jen pár bílých pruhů) z rozpočtu městyse. Nehledě na to, že pokud bychom měřili všem stejným metrem, není to tak dlouho, co jsem za Škodou Yeti, s polepy "Kované šperky" jel jiným vozem, a v úseku od Desatera do náměstí rozhodně nejel předepsaných 30 km/h.

    OdpovědětSmazat
  2. Děkuji za zaslání názoru. Petice každopádně nebyla mířená pouze na prostor náměstí, ale na celý úsek od hradu po školu. Ano, některá opatření jsou nákladná a třeba i zbytečná. Od toho tu ale je obec a pověřený projektant, aby našli vhodné řešení, které obecní kasa unese, ale zároveň bude účelné. Petice měla pouze vyjádřit nespokojenost se stávajícím stavem a kdo chtěl mohl ji podpořit.
    Osobně si rychlost snažím hlídat, ale stát se to mohlo. Pokud by byl u sjezdu k náměstí třeba inforadar, tak si člověk uvědomí, že jede více než by měl.

    OdpovědětSmazat